PLAÇA DE SIS-KUN / Wataru VIDA(INOCHI) TEN

PLAÇA DE SIS-KUN
AIYUMEWA ART DE PALLA
COL•LABORACIÓ ARTÍSTICA-EVENTS  |  2018/09/07 released.
-
AIYUMEWA ART DE PALLA
A julio del 2017. Wataru va realizar una obra de l'ara amb palles del camp que perteneix El Prat Verd. Ai Yume Wa, i ascensió cap al cel!
posted by SIS CT / 2018/09/07 04:47 updated.