PLAZA DE SIS-KUN / Wataru VIDA(INOCHI) TEN

PLAZA DE SIS-KUN
HANATARETSUZUKE NOBORU
ARTE DIARIO  |  2018/06/25 released.
-
HANATARETSUZUKE NOBORU


OBRA : ARTE DE PASTEL
MATERIAL : PAPEL (W 13 x H 16.5 cm)
A宵ミO : junio.2018
LUGAR : SHINBASHI (TOKYO)

Contin将秣 radiando la luz. Contin将秣 subiendo. (SIS-KUN)

posted by SIS SP / 2019/02/23 12:24 updated.