PLAZA DE SIS-KUN / Wataru VIDA(INOCHI) TEN

PLAZA DE SIS-KUN
HIKARI KAWARITSUZUKERU
ARTE DIARIO  |  2018/05/30 released.
-
HIKARI KAWARITSUZUKERU


OBRA : ARTE DE PINTURA DE PASTEL
MATERIAL : PAPEL (W 13 x H 16.5 cm)
AÑO : mayo.2018
LUGAR : SHINBASHI (TOKYO)

Transforma la luz. Continúa transformando la luz. (SIS-KUN)

posted by SIS SP / 2019/01/22 12:24 updated.